transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Small scale dosimetry for 211At distribution in thyroid follicle models using AlfaMC Monte Carlo simulations

Författare och institution:
Arman Romiani (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Swe-Rays, 26-28 aug 2015, Gothenburg, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Strålningsbiologi
Postens nummer:
242117
Posten skapad:
2016-09-21 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007