transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rika lösningar på rika problem - att dela smörgåsar

Rich solutions to rich problems

Författare och institution:
Rimma Nyman (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Anna Ida Säfström (-); Eva Taflin (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Nämnaren, 43 ( 3 ) s. 64
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En beskrivning av hur författarna engagerade lärare, lärarstudenter och elever i ett rikt matematiskt problem, "Att dela smörgåsar". Lösningsförslag utifrån KLAG-modellen presenteras och diskuteras.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
rika problem, uttrycksformer, KLAG-modellen, åk 4-6
Postens nummer:
242108
Posten skapad:
2016-09-21 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007