transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av Pia Kjellbom, Påtvingad avflyttning från bostad. En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik (avhandling i socialt arbete)

Författare och institution:
Gustav Svensson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, Årgång 23, 2016 ( 1 ) s. 81-85
ISSN:
1104-1420
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
"Vräkning", rättssociologi
Postens nummer:
242087
Posten skapad:
2016-09-20 21:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007