transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Molecular basis of variation in stomatal responsiveness to elevated CO2

Författare och institution:
Karin S L Johansson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); M. El-Soda (-); Anders K. Nilsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Mats X. Andersson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Johan Uddling Fredin (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty, 29 s. 210-210
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Elsevier Science Bv
Förlagsort:
Amsterdam
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Stomatal conductance, CO2, QTL mapping, Arabidopsis thaliana
Postens nummer:
242079
Posten skapad:
2016-09-20 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007