transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Jag skall aldrig mera förtära en droppe sprit efter detta". Alkoholisterna på Svartsjöanstalten under andra världskriget

Författare och institution:
Nilsson Roddy (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992, s. 120–152
ISBN:
978-91-88168-40-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordic Academic Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Nyckelord:
alkoholister, alkoholistanstalt, Svartsjö
Postens nummer:
242078
Posten skapad:
2016-09-20 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007