transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the relations between geometry and algebra in Gestrinius' edition of Euclid's Elements

Författare och institution:
Johanna Pejlare (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Staffan Rodhe (-)
Publicerad i:
Radford, L., Furinghetti, F., & Hausberger, T. (Eds.) (2016). Proceedings of the 2016 ICME Satellite Meeting of the International Study Group on the Relations Between the History and Pedagogy of Mathematics. Montpellier, France: IREM de Montpellier., s. 513-523
ISBN:
2-909916-51-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
In 1637 the Swedish mathematician Martinus Erici Gestrinius contributed with a commented edition of Euclid’s Elements. In this article we analyse the relationship between geometry and algebra in Gestrinius’ Elements, as presented in Book II. Of particular interest are Propositions 4, 5, and 6, dealing with straight lines cut into equal and unequal parts, and the three kinds of quadratic equations Gestrinius associates with them. We argue that Gestrinius followed Clavius translation of the Elements, but was influenced by Ramus to include algebra.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
history of mathematics, mathematics education, Gestrinius, Euclid's Elements, geometry, algebra
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
242063
Posten skapad:
2016-09-20 14:41
Posten ändrad:
2016-09-20 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007