transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Exposure to Policy Tools Transforms the Mechanisms Behind Public Acceptability and Acceptance—The Case of the Gothenburg Congestion Tax

Författare och institution:
Sverker C. Jagers (Statsvetenskapliga institutionen); Simon Matti (-); Andreas Nilsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Sustainable Transportation, Epub ahead of print
ISSN:
1556-8318
E-ISSN:
1556-8334
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
242046
Posten skapad:
2016-09-20 13:39
Posten ändrad:
2016-09-22 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007