transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bovista hollosii-a new puffball (Lycoperdaceae) from sand steppe vegetation in Hungary

Författare och institution:
M. Jeppson (-); P. Finy (-); Ellen Larsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Phytotaxa, 268 ( 2 ) s. 145-154
ISSN:
1179-3155
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A new puffball species, Bovista hollosii, belonging to Bovista subgenus Bovista is described. It is morphologically reminiscent of B. tomentosa but differs in peridial and spore features. Molecular data confirm it as distinct from B. tomentosa. The new species is recorded from sand steppe habitats in Central Hungary. A key to the north and central European species belonging to subgenus Bovista is provided along with illustrations of the new described species.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Agaricales, ITS, molecular systematics, taxonomy, sequence data, phylogenetic-relationships, Plant Sciences
Postens nummer:
242028
Posten skapad:
2016-09-20 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007