transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflektioner från branden i Västmanland 2014: Vad kan vi lära oss för framtida händelser?

Författare och institution:
Marie Eneman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Erik Borglund (-)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Skogsbranden i Västmanland 2014 är den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. Det arbete som genomfördes av olika aktörer ställde höga kav på kommunikation och informationsutbyte för att kunna samverka och agera koordinerat. MSB har ett formulerat uppdrag att tillhandahålla säkra, skyddade, robusta och tillgängliga kommunikationssystem för samhällsviktig verksamhet. Under räddningsinsatsen i samband med branden i Västmanland 2014 valdes och användes emellertid andra kommunikationssystem än de säkra, robusta tjänster som erbjuds av MSB. Studien syftar därför till att utveckla kunskap om hur de enskilda individerna gick tillväga för att kommunicera och utbyta information vid räddningsarbetet, dvs vilka typer kommunikationssystem som blåljusaktörerna valde att använda under de rådande omständigheterna. Studiens resultat är baserat på material som vi samlade in genom djupintervjuer med 29 personer. Resultatet från studien presenteras i tre breda kategorier: (1) aspekter som fungerade bra, (2) aspekter som var problematiska - bristfälliga samt (3) tankar och förslag för framtiden. Resultatet av studien förväntas kunna användas till strategiska ingångsvärden för utvecklingsarbete, hantering, utbildning, av MSB:s befintliga system och verktyg för beslutstöd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Interaktionsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
242024
Posten skapad:
2016-09-20 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007