transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kyrkomusikens kraft

Författare och institution:
Johannes Landgren (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Kyrkomusikernas tidning, ( 9/2016 ) s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Om kyrkomusikens kraft, både inom teologisk kontext och på den allmänkulturella scenen. Om musikens och konstens roll i relation till olika definitioner av konstnärligt signum utifrån begrepp som provokation, ornamental konstsyn, läkande kraft eller glädjande livsfaktor.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Musik, konst, kyrkomusik, provikation, tröst, läkande, glädjande, kyrkomusikens kraft.
Postens nummer:
242017
Posten skapad:
2016-09-20 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007