transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early conversational environment enables spontaneous belief attribution in deaf children

Författare och institution:
Marek Meristo (Psykologiska institutionen); Karin Strid (Psykologiska institutionen); Erland Hjelmquist (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Cognition, 157 s. 139-145
ISSN:
0010-0277
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
242004
Posten skapad:
2016-09-20 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007