transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Momsfri sjukvård – Några problem med den svenska implementeringen av unionsrätten

Författare och institution:
Robert Påhlsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Kristoffersson E., Olsson, S. & Rendahl, P. Festskrift till Björn Westberg. (2016)., s. 141-151
ISBN:
978-91-7678-971-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Postens nummer:
241970
Posten skapad:
2016-09-19 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007