transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ändamålsenlig tolkning i mervärdesskatterätten?

Författare och institution:
Pernilla Rendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Kristoffersson, E., Olsson, S. & Rendahl, P. Festskrift till Björn Westberg. (2016)., s. 153-175
ISBN:
978-91-7678-971-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Postens nummer:
241968
Posten skapad:
2016-09-19 14:21
Posten ändrad:
2016-09-19 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007