transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett multilateralt instrument för att genomföra ändringar i skatteavtal

Författare och institution:
David Kleist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt, 2016 ( 10 ) s. 713-729
ISSN:
0346-1254
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
OECD:s BEPS-projekt innefattar ett antal åtgärder som för att få fullt genomslag förutsätter att ändringar görs i befintliga skatteavtal. Eftersom en omförhandling av alla berörda skatteavtal skulle ta åratal har OECD initierat framtagandet av ett multilateralt instrument vars syfte är att snabbt genomföra de ändringar i skatteavtalen som föranleds av BEPS-projektet. Förhandlingar om instrumentet pågår och ett hundratal stater deltar. Denna artikel syftar till att beskriva bakgrunden till instrumentet samt att diskutera svårigheter som måste övervinnas om instrumentet ska bli verklighet. Artikeln syftar också till att på ett övergripande plan analysera vad instrumentet kan tänkas få för innehåll och vad det kan få för konsekvenser på kort och lång sikt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
BEPS, Multilateral Instrument, multilateralt instrument, skatteavtal, dubbelbeskattningsavtal
Postens nummer:
241953
Posten skapad:
2016-09-19 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007