transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Manual för intensivinlärning för små barn med autism'

Författare och institution:
Maria Nilsson Rutberg (-); ulla lindahl (-); Birgitta Spjut Jansson (Gillbergcentrum)
Antal sidor:
305
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Habilitering och Hälsa Västragötalandsregionen
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
241941
Posten skapad:
2016-09-19 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007