transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Journalistiken och organisationen

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Handbok i journalistikforskning - (red.) Michael Karlsson, Jesper Strömbäck, s. 133-150
ISBN:
9789144100777
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Medieorganisationers verksamhet karakteriseras strävan att uppnå såväl journalistiska ideal och mål som affärsmässiga målsättningar. Det arbete som pågår präglas av dualism i termer av centralisering och decentralisering, rationalitet och intuitivitet respektive kreativitet och effektivitet. Begrepp som hybridföretag, både-och-företag och dualistiska organisationer har använts för att beskriva medier som organisationer, där verksamhetens skiftande karaktär bidrar till att organisationens delar präglas av olika slags strukturer och kulturer. Samtidigt som arbetet på redaktionen ställer krav på rutinisering och standardisering måste nyhetsorganisationens struktur också vara tillräckligt löst organiserad för att kunna hantera en till stora delar oförutsägbar omvärld. Att detaljstyra verksamheten från ledningshåll har ofta varit svårt, inte minst då delar av arbetet sker ute på fältet. Sedan mitten av 1990-talet har det dock skett stora förändringar vilka också har fått konsekvenser för organisationens styrning av det redaktionella arbetet. Följande kapitel syftar till att ge en översikt över relevanta teorier och internationell respektive svensk forskning om det redaktionella ledarskapet och hur detta har påverkats av förändrade villkor i organisationen och det omgivande samhället.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
journalistik management managerialism public sphere market sphere leadership media business
Postens nummer:
241928
Posten skapad:
2016-09-17 17:27
Posten ändrad:
2016-09-22 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007