transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den poetiska Eddan

Författare och institution:
Lars Lönnroth (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-7353-854-1
Antal sidor:
527
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Atlantis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nordens äldsta diktsamling, den fornisländska Poetiska Eddan, nedskriven på 1200-talet, har här för första gången sedan 1950-talet översatts på nytt i metrisk form på modern svenska samt försetts med inledning och kommentar, som bygger på modern Edda-forskning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
fornnordisk mytologi, gudadikter, hjältedikter, muntlig epik, fornisländsk poesi
Ytterligare information:
Boken skall kunna användas av såväl forskare och studenter på det fornnordiska området som litterärt, kulturhistoriskt och religionsvetenskapligt intresserad allmänhet.
Postens nummer:
241916
Posten skapad:
2016-09-16 20:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007