transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Segregation snart som i USA

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); Katarina Katz (-); Torun Österberg (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Arbetet - 24 augusti 2016,
ISSN:
1400-2345
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
Segregation Storstadsområden Intergenerationell
Postens nummer:
241902
Posten skapad:
2016-09-16 15:40
Posten ändrad:
2016-09-22 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007