transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Looking behind scores – The case of high-stakes oral language performance assessment

Författare och institution:
Linda Borger (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers". University College Dublin from 22-26 August, 2016.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
241872
Posten skapad:
2016-09-16 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007