transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vikten av en relevant religionsdidaktisk forskning

Författare och institution:
Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Religion och livsfrågor, ( 3 ) s. 2
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
241855
Posten skapad:
2016-09-16 04:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007