transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructing Gender in Home and Consumer Studies: The Case of Pupils in Sweden

Författare och institution:
Monica Petersson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Emmalee Gisslevik (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
XXII IFHE World Congress 2012, July 16th - 21th, Melbourne, Australia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
gender studies, home and consumer studies, education
Postens nummer:
241840
Posten skapad:
2016-09-15 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007