transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Food and Sustainable Development in Home and Consumer Studies - Expressed in Swedish Syllabuses at Present and Past

Författare och institution:
Emmalee Gisslevik (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Inga Wernersson (-); Helena Åberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
The 42nd NERA congress, March 5th - 7th, Lillehammer, Norway,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
education, curriculum, food consumption, sustainable development, home economics
Postens nummer:
241837
Posten skapad:
2016-09-15 14:23
Posten ändrad:
2016-09-15 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007