transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Practice of Sustainable Food Consumption during Lessons in Home and Consumer Studies - a Case Study of Pupils Classroom Education

Författare och institution:
Emmalee Gisslevik (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Inga Wernersson (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
XXIII IFHE WORLD CONGRESS 2016, July 31 - August 6, Daejeon, Republic of Korea,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
education, food consumption, sustainable development, case study.
Postens nummer:
241834
Posten skapad:
2016-09-15 13:54
Posten ändrad:
2016-09-15 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007