transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-Assessed Physical, Cognitive, and Emotional Impact of Stroke at 1 Month: The Importance of Stroke Severity and Participation

Författare och institution:
Karin Törnbom (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Hanna C Persson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Epub ahead of print
ISSN:
1052-3057
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Stroke, social participation, rehabilitation, physical function
Postens nummer:
241830
Posten skapad:
2016-09-15 13:09
Posten ändrad:
2016-09-21 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007