transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Antarctic Continent and the Humanities

Antarktiska kontinenten och humaniora

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Rotary Club Örgryta, Göteborg - referat av föredrag,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Bidraget räknas som "Public outreach". Föregdrag vid Örgryta Rotary på Restaurang Trägårn, Göteborg. Perspektiviet på Antarktis har länge dominerats av naturvetenskapliga insatser men på senare tid har det även uppstått en s k "cultural turn" där forkare i humaniora och samhällsvetenskap tillför andra dimensioner. Detta har sin grund dels i museer och publikationer som firat diverse 100-års jubileer av expeditioner i det förflytna, dels i diskussionen om Antropocene som förslag på namn på en ny era i vilken mänsklig aktivitet på vår planet har åstadkommit klimatförändringar till den grad att "människan nu räknas som en geologisk aktör" (begreppet har införts av bl.a. nobelpristagaren Paul Crutzen). Med utgångspunkt i egen förskning och deltagande i en svensk antarktisexpedition för flera år sedan gavs en populariserad presentation med ppt bilder kring idén om Antropocene.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Anthropocene, ice core drilling, Antarctic continent, polar research history, humanities scholarship
Ytterligare information:
Cf. further Antarctica and the Humanities Editors: Roberts, Peder, van der Watt, Lize-Marié, Howkins, Adrian (Eds.) 2016 (Palgrave Studies in the History of Science and Technology Series). http://www.palgrave.com/it/book/9781137545749
Postens nummer:
241802
Posten skapad:
2016-09-14 17:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007