transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children's experience of part-part-whole relationships in preschool

Författare och institution:
Anna-Lena Ekdahl (-); Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Maria Reis (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
EARLI special Interest Group 9, Phenomenography and variation theory biennal conference programme book,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
preschool mathematics
Postens nummer:
241796
Posten skapad:
2016-09-14 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007