transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variability of low-density lipoprotein cholesterol response with different doses of atorvastatin, rosuvastatin, and simvastatin: results from VOYAGER.

Författare och institution:
Björn W. Karlson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Olov Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Michael K Palmer (-); Stephen J Nicholls (-); Pia Lundman (-); Philip J Barter (-)
Publicerad i:
European heart journal. Cardiovascular pharmacotherapy, 2 ( 4 ) s. 212-7
ISSN:
2055-6845
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patient response to statin treatment is individual and varied. As a consequence, when using a specific-dose approach, as recommended in the 2013 American College of Cardiology/American Heart Association guideline, there will be a range of reductions in the concentration of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). The aim of this study was to use individual patient data from the VOYAGER meta-analysis to determine the extent of the variability in LDL-C reduction in response to treatment across the recommended doses of different statins.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
241795
Posten skapad:
2016-09-14 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007