transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS)Developed with the special contribution of the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR).

Författare och institution:
Alberico L Catapano (-); Ian Graham (-); Guy De Backer (-); Olov Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); M John Chapman (-); Heinz Drexel (-); Arno W Hoes (-); Catriona S Jennings (-); Ulf Landmesser (-); Terje R Pedersen (-); Željko Reiner (-); Gabriele Riccardi (-); Marja-Riita Taskinen (-); Lale Tokgozoglu (-); W M Monique Verschuren (-); Charalambos Vlachopoulos (-); David A Wood (-); Jose Luis Zamorano (-)
Publicerad i:
European heart journal,
ISSN:
1522-9645
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
241794
Posten skapad:
2016-09-14 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007