transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identification and characterization of two novel mutations in the LPL gene causing type I hyperlipoproteinemia.

Författare och institution:
Piero Pingitore (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Saverio Massimo Lepore (-); Carlo Pirazzi (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Rosellina Margherita Mancina (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Benedetta Maria Motta (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Luca Valenti (-); Knut Erik Berge (-); Kjetil Retterstøl (-); Trond P Leren (-); Olov Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Stefano Romeo (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of clinical lipidology, 10 ( 4 ) s. 816-23
ISSN:
1933-2874
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Type 1 hyperlipoproteinemia is a rare autosomal recessive disorder most often caused by mutations in the lipoprotein lipase (LPL) gene resulting in severe hypertriglyceridemia and pancreatitis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
241792
Posten skapad:
2016-09-14 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007