transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att resonera om vardagliga moraliska frågor – som utanförskap och kränkning

Författare och institution:
Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Religioner, livsåskådningar och etik – för lärare årskurs 4–6, s. 247-260
ISBN:
9789140692658
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
241789
Posten skapad:
2016-09-14 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007