transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of interactive patient smartphone support app on drug adherence and lifestyle changes in myocardial infarction patients: A randomized study.

Författare och institution:
Nina Johnston (-); Johan Bodegard (-); Susanna Jerström (-); Johanna Åkesson (-); Hilja Brorsson (-); Joakim Alfredsson (-); Per Albertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan-Erik Karlsson (-); Christoph Varenhorst (-)
Publicerad i:
American heart journal, 178 s. 85-94
ISSN:
1097-6744
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patients with myocardial infarction (MI) seldom reach recommended targets for secondary prevention. This study evaluated a smartphone application ("app") aimed at improving treatment adherence and cardiovascular lifestyle in MI patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
241788
Posten skapad:
2016-09-14 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007