transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term major adverse cardiovascular events and quality of life after coronary angiography in elderly patients with acute coronary syndrome.

Författare och institution:
Runa Sigurjonsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); S Barywani (-); Per Albertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Michael Fu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 222 s. 481-485
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Although the elderly comprise the majority of acute coronary syndrome (ACS) patients, limited data exist on major adverse cardiovascular events (MACEs) and quality of life (QoL).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
241787
Posten skapad:
2016-09-14 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007