transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mer toleransfostran än ämneskunskap

Författare och institution:
Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Skolverket: Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
241786
Posten skapad:
2016-09-14 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007