transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prognostic Impact of Chronic Total Occlusions: A Report From SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry).

Författare och institution:
Truls Råmunddal (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Loes P Hoebers (-); José P S Henriques (-); Christian Dworeck (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Oskar Angerås (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jacob Odenstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Dan Ioanes (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Göran Olivecrona (-); Jan Harnek (-); Ulf Jensen (-); Mikael Aasa (-); Per Albertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Hans Wedel (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
JACC. Cardiovascular interventions, 9 ( 15 ) s. 1535-44
ISSN:
1876-7605
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to determine the prognostic impact of chronic total occlusion (CTO) on long-term mortality in a large prospective cohort.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
241781
Posten skapad:
2016-09-14 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007