transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osmosis for non-electrolyte solvents in permeable periodic porous media

Författare och institution:
Alexey Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); A. Piatnitski (-)
Publicerad i:
Networks and Heterogeneous Media, 11 ( 3 ) s. 471-499
ISSN:
1556-1801
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The paper gives a rigorous description, based on mathematical homogenization theory, for flows of solvents with not charged solute particles under osmotic pressure for periodic porous media permeable for solute particles. The effective Darcy type equations for the flow under osmotic pressure distributed within the porous media are derived. The effective Darcy law contains an additional flux term representing the osmotic pressure. Coefficients in the effective homogenized equations are related to the values of the phenomenological coefficients in the Kedem-Katchalsky formulae (2).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Porous media, osmosis, homogenization, Darcy law
Postens nummer:
241778
Posten skapad:
2016-09-14 12:19
Posten ändrad:
2016-09-16 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007