transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A realistic simulation model of the interacting rider and horse behaviour

Författare och institution:
Ola Benderius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Chalmers); Magnus Karlsteen (Institutionen för fysik (Chalmers), Chalmers); Maria Sundin (Institutionen för fysik (GU)); Karin Morgan (-); Marie Rhodin (-); Lars Roepstorff (-)
Publicerad i:
Conference proceedings ISES 2016, s. 77
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap
Nyckelord:
horse-rider interaction, behaviour, driver modelling, computer simulation
Postens nummer:
241769
Posten skapad:
2016-09-14 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007