transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of an eHealth intervention combined with person-centered care throughout the continuum of care for patients diagnosed with acute coronary syndrome

Författare och institution:
Axel Wolf (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Andreas Fors (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Kerstin Ulin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jörgen Thorn (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
European Journal of Cardiovascular Nursing, 15 s. 108-109
ISSN:
1474-5151
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
241768
Posten skapad:
2016-09-14 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007