transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How to bring historical forms into the future? An exploration of Swedish semi-natural grasslands

Författare och institution:
Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle & Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Regina Lindborg (-); Simon Jakobsson (-); Mattias Sandberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi & Institutionen för ekonomi och samhälle)
Publicerad i:
Nature, temporality and environmental management : Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes / edited by Lesley Head, Katarina Saltzman, Gunhild Setten and Marie Stenseke. , s. 204-219
ISBN:
978-1-4724-6465-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Nyckelord:
nature conservation, landscape management, semi-natural pastures, biosphere reserve, temporality
Postens nummer:
241767
Posten skapad:
2016-09-14 09:28
Posten ändrad:
2016-09-14 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007