transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Holding on and letting go: nature, temporality and environmental management

Författare och institution:
Lesley Head (-); Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård); Gunhild Setten (-); Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi & Institutionen för ekonomi och samhälle)
Publicerad i:
Nature, temporality and environmental management : Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes / edited by Lesley Head, Katarina Saltzman, Gunhild Setten and Marie Stenseke. , s. 3-12
ISBN:
978-1-4724-6465-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper ->
Miljö- och naturvårdsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
241765
Posten skapad:
2016-09-14 09:23
Posten ändrad:
2016-09-14 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007