transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DNA Extraction Protocols for Whole-Genome Sequencing in Marine Organisms

Författare och institution:
Marina Panova (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Henrik Aronsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); R. Andrew Cameron (-); Peter Dahl (-); Anna Godhe (Institutionen för marina vetenskaper); Ulrika Lind (-); Olga Ortega-Martínez (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Ricardo. T. Pereyra (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Sylvie V M Tesson (Institutionen för marina vetenskaper); Anna-Lisa Wrange (-); Anders Blomberg (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Kerstin Johannesson (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB))
Publicerad i:
Marine Genomics: Methods and Protocols, s. 13-44
ISBN:
978-1-4939-3774-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer New York
Förlagsort:
New York, NY
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
241764
Posten skapad:
2016-09-14 09:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007