transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pathogenic marine microbes influence the effects of climate change on a commercially important tropical bivalve

Författare och institution:
Lucy M. Turner (Institutionen för marina vetenskaper); Christian Alsterberg (Institutionen för marina vetenskaper); Andrew D. Turner (-); S. K. Girisha (-); Ashwin Rai (-); Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); M. N. Venugopal (-); Indrani Karunasagar (-); Anna Godhe (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB))
Publicerad i:
Scientific Reports, 6 s. 32413
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
The Author(s)
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
241761
Posten skapad:
2016-09-14 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007