transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De novo lipogenesis in metabolic homeostasis: More friend than foe?

Författare och institution:
Giovanni Solinas (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Abdul G Dulloo (-)
Publicerad i:
Molecular metabolism, 4 ( 5 ) s. 367-77
ISSN:
2212-8778
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
An acute surplus of carbohydrates, and other substrates, can be converted and safely stored as lipids in adipocytes via de novo lipogenesis (DNL). However, in obesity, a condition characterized by chronic positive energy balance, DNL in non-adipose tissues may lead to ectopic lipid accumulation leading to lipotoxicity and metabolic stress. Indeed, DNL is dynamically recruited in liver during the development of fatty liver disease, where DNL is an important source of lipids. Nonetheless, a number of evidences indicates that DNL is an inefficient road for calorie to lipid conversion and that DNL may play an important role in sustaining metabolic homeostasis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
241740
Posten skapad:
2016-09-13 18:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007