transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Questions on De sensu et sensato, De memoria and De somno et vigilia. A Catalogue

Författare och institution:
Sten Ebbesen (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Christina Thomsen Thörnqvist (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Véronique Decaix (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Bulletin de philosophie médiévale, 57 s. 59–115
ISSN:
0068-4023
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Nyckelord:
Aristotle, Parva naturalia, De sensu et sensato, De memoria et reminiscentia, De somno et vigilia, De insomniis, De divinatione per somnum, Middle Ages, scholasticism,
Postens nummer:
241737
Posten skapad:
2016-09-13 18:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007