transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rättslig reglering av människobehandlande organisationer

Författare och institution:
Gustav Svensson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Människobehandlande organisationer - (red.) Staffan Johansson, Peter Dellgran, Staffan Höjer, s. 82-106
ISBN:
978-91-2713631-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
241736
Posten skapad:
2016-09-13 17:56
Posten ändrad:
2016-09-22 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007