transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

JNK1 in hematopoietically derived cells contributes to diet-induced inflammation and insulin resistance without affecting obesity

Författare och institution:
Giovanni Solinas (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Cristian Vilcu (-); Jaap G Neels (-); Gautam K Bandyopadhyay (-); Jun-Li Luo (-); Willscott Naugler (-); Sergei Grivennikov (-); Anthony Wynshaw-Boris (-); Miriam Scadeng (-); Jerrold M Olefsky (-); Michael Karin (-)
Publicerad i:
Cell Metabolism, 6 ( 5 ) s. 386-397
ISSN:
1550-4131
E-ISSN:
1932-7420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Obesity-induced insulin resistance is a major factor in the etiology of type 2 diabetes, and Jun kinases (JNKs) are key negative regulators of insulin sensitivity in the obese state. Activation of JNKs (mainly JNK1) in insulin target cells results in phosphorylation of insulin receptor substrates (IRSs) at serine and threonine residues that inhibit insulin signaling. JNK1 activation is also required for accumulation of visceral fat. Here we used reciprocal adoptive transfer experiments to determine whether JNK1 in myeloid cells, such as macrophages, also contributes to insulin resistance and central adiposity. Our results show that deletion of Jnk1 in the nonhematopoietic compartment protects mice from high-fat diet (HFD)-induced insulin resistance, in part through decreased adiposity. By contrast, Jnk1 removal from hematopoietic cells has no effect on adiposity but confers protection against HFD-induced insulin resistance by decreasing obesity-induced inflammation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
JNK, inflammation, obesity, insulin resistance
Postens nummer:
241730
Posten skapad:
2016-09-13 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007