transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Win, Earn, Gain: Gamification in the History of Retailing

Författare och institution:
Franck Cochoy (-); Johan Hagberg (Centre for Retailing & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
The Business of Gamification: A Critical Analysis, edited by Dymek, Mikolaj and Zackariasson, Peter, s. 81-98
ISBN:
9781138824164
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London & New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Gamification, Retailing, Win, Earn, Gain
Postens nummer:
241712
Posten skapad:
2016-09-13 14:55
Posten ändrad:
2016-09-13 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007