transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Migration och arbetsmarknad i Västra Götaland

En genomgång av strukturcykler i svensk ekonomi och dess inverkan på arbetsmarknad och förvärvsintensitet i Västsverige

Författare och institution:
Joacim Waara (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
Innovatum,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Frågor som behandlas är; Vilka förändringar har skett vad gäller arbetslöshet och arbetskraftsdeltagande? Vad har kvinnors inträde på den öppna arbetsmarknaden haft för betydelse? Vilken inverkan har migrationen haft på det samlade arbetskraftsutbudet? Hur ser framtidsprognoserna ut vad gäller arbetsmarknad och sysselsättning?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
241698
Posten skapad:
2016-09-13 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007