transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antisecretory factor counteracts secretory diarrhoea of endocrine origin

Författare och institution:
Anna Laurenius (-); Bo Wängberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Stefan Lange (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Eva Jennische (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Lundgren B.K (-); Ingvar Bosaeus (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Clinical Nutrition, 22 ( 6 ) s. 549-552
ISSN:
0261-5614
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
antisecretory factor; diarrhoea; functional foods; metastatic medullary thyroid carcinoma; midgut carcinoid syndrome
Postens nummer:
241694
Posten skapad:
2016-09-13 11:52
Posten ändrad:
2016-09-13 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007