transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early dumping syndrome is not a complication but a desirable feature of Roux-en-Y gastric bypass surgery

Författare och institution:
Anna Laurenius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); My Engström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
Clinical Obesity,
ISSN:
1758-8111
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Dumping syndrome, psychological adaptation/coping skills, qualita- tive research.
Postens nummer:
241693
Posten skapad:
2016-09-13 11:35
Posten ändrad:
2016-09-13 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007