transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Substantial Decrease in Comorbidity 5 Years After Gastric Bypass: A Population-based Study From the Scandinavian Obesity Surgery Registry.

Författare och institution:
Sundbom Magnus (-); Hedberg Jakob (-); Marsk Richard (-); Boman Lars (-); Bylund Ami (-); Hedenbro Jan (-); Anna Laurenius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Lundegårdh Göran (-); Möller Peter (-); Torsten Olbers (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Ottosson Johan (-); Ingmar Näslund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Näslund Erik (-)
Publicerad i:
Annals of Surgery, s. 1-6
ISSN:
0003-4932
E-ISSN:
1528-1140
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
bariatric surgery, comorbid disease, depression, diabetes, dyslipidemia, gastric bypass, hypertension, long-term results, obesity, sleep apnea
Postens nummer:
241692
Posten skapad:
2016-09-13 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007